GlaucomaNet - Greek Glaucoma Society

GlaucomaNet - Greek Glaucoma Society Ελληνική Εταιρεία Γλαυκώματος - Επιστημονική εταιρεία με σκοπό την προώθηση της γνώσης για το γλαύκωμα - http://www.glaucomanet.org

Operating as usual

15/03/2017
Οφθαλμολογικό Κέντρο Γλαυκώματος

Οφθαλμολογικό Κέντρο Γλαυκώματος

Παγκόσμια Εβδομάδα Γλαυκώματος

Γλαυκωματική Οπτική Νευροπάθεια

Το γλαύκωμα αποτελεί ένα σημαντικότατο παράγοντα οφθαλμικής νοσηρότητας αφού μετά το καταρράκτη αποτελεί τη δεύτερη κύρια αιτία τύφλωσης παγκοσμίως. Η συχνότητα εμφάνισης του γλαυκώματος στην Ελλάδα υπολογίζετε περίπου στο 2 - 2,5% του πληθυσμού, ποσοστό που αυξάνει στις μεγαλύτερες ηλικίες. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των ασθενών δεν γνωρίζει ότι πάσχει από γλαύκωμα.
Το γλαύκωμα περιλαμβάνει μια ομάδα οφθαλμικών παθήσεων που χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένου τύπου βλάβες στο οπτικό νεύρο ,ενώ στη πλειονότητα των περιπτώσεων συνυπάρχει αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση.
Η τυπική γλαυκωματική βλάβη χαρακτηρίζεται από σταδιακή και εξελισσόμενη απώλεια της περιφερικής όρασης. Σε συνδυασμό με την αργή εξέλιξη της νόσου, καθώς και με την απουσία πόνου , ο ασθενής δεν έχει εύκολα αντιληπτά συμπτώματα, παρά μόνο σε προχωρημένα στάδια της νόσου, κάτι που κάνει επιτακτική την ανάγκη προληπτικών εξετάσεων ιδιαίτερα σε άτομα υψηλού κινδύνου.
Υπάρχουν αρκετοί τύποι γλαυκώματος που αφορούν όλες τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένου του γλαυκώματος εκ γενετής (συγγενές γλαύκωμα) ,με το πιο συχνό να είναι το χρόνιο απλό γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας.
Αν και οι γλαυκωματικές βλάβες είναι μη αναστρέψιμες η κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση μπορεί να επιβραδύνει ή ακόμα και να αποτρέψει την περαιτέρω επιδείνωση του γλαυκώματος.
Παράγοντες κινδύνου. Αν και η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση θεωρούνταν, μέχρι πρόσφατα, ταυτόσημη με τον όρο γλαύκωμα η πραγματικότητα είναι ότι η ενδοφθάλμια πίεση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αλλά και εύκολα μετρήσιμους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση γλαυκωματικών βλαβών. Καλό θα είναι να θυμόμαστε όμως ότι γλαύκωμα μπορεί να παρουσιάσουν και άτομα με φυσιολογική ενδοφθάλμια πίεση ,ενώ ένα άτομο που έχει αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση δεν έχει απαραίτητα και γλαύκωμα, αλλά οφθαλμική υπερτονία. Κάθε ασθενής που διαγιγνώσκεται ως οφθαλμικά υπέρτονος χρήζει τακτικής παρακολούθησης και εκτίμησης τυχόν πρόσθετων παραγόντων κινδύνου μετάπτωσης σε γλαύκωμα.
Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι: το οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος και κυρίως η συγγένεια 1ου βαθμού, η ηλικία ,η φυλή ,η φαρμακευτική αγωγή με κορτιζόνη, η μυωπία, καθώς και το λεπτό πάχος κερατοειδούς.
Επίσης, τελευταίες μελέτες αποδεικνύουν πως η χαμηλή πίεση σώματος και ιδιαίτερα η διαστολική σχετίζεται με χαμηλά επίπεδα αιμάτωσης της κεφαλής του οπτικού νεύρου, που σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, μπορούν να οδηγήσουν σε μια ιδιαίτερη μορφή γλαυκώματος, το ονομαζόμενο «Γλαύκωμα Φυσιολογικής Πίεσης».
Διάγνωση: Ο καλύτερος τρόπος για την έγκαιρη διάγνωση του γλαυκώματος είναι ο τακτικός οφθαλμολογικός έλεγχος. Τα άτομα ηλικίας άνω των 40 ετών θα πρέπει να εξετάζονται το αργότερο κάθε δύο χρόνια ,ενώ όσοι έχουν κάποιο παράγοντα κινδύνου θα πρέπει να εξετάζονται σε ετήσια βάση. .Η οφθαλμολογική εξέταση για τη διάγνωση του γλαυκώματος περιλαμβάνει:
• Μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης.
• Βυθοσκόπηση και εξέταση της κεφαλής του οπτικού νεύρου.
• Εξέταση οπτικού πεδίου (αυτοματοποιημένη περιμετρία) ώστε να εντοπιστούν πρώιμες περιφερικές αλλοιώσεις που χαρακτηρίζουν το γλαύκωμα.
• Εξέταση οπτικής θηλής με την τεχνολογία ΗRT για την παρουσία γλαυκωματικών αλλοιώσεων.
• Εξέταση οπτικών νευρικών ινών με την τεχνολογία ΟCT.
Θεραπεία: Οι βλάβες που προκαλούνται στο οπτικό νεύρο από το γλαύκωμα δε διορθώνονται. Όμως, με την κατάλληλη θεραπεία μπορούμε να σταματήσουμε την πρόοδο τους.
Η θεραπεία του γλαυκώματος αποσκοπεί στην προστασία του οπτικού νεύρου μέσω της μείωσης της ενδοφθάλμιας πίεσης και της βελτίωσης της αιμάτωσης του.
• Φαρμακευτική θεραπεία: Η χορήγηση αντιγλαυκωματικών κολλυρίων αποτελεί το πρώτο στάδιο στην αντιμετώπιση του γλαυκώματος. Χορηγούνται καθημερινά μία ή περισσότερες φορές.
• Θεραπεία με LASER: Τα τελευταία χρόνια η θεραπεία με Laser κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην αντιμετώπιση του γλαυκώματος και η εκτέλεση της ποικίλει ανάλογα με το τύπο του γλαυκώματος.
• Χειρουργική θεραπεία: Όταν η φαρμακευτική θεραπεία ή η θεραπεία με LASER δεν μπορεί να ρυθμίσει το γλαύκωμα η χειρουργική επέμβαση αποτελεί το επόμενο βήμα και μπορεί να δώσει μακροχρόνια αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του γλαυκώματος.

Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το γλαύκωμα και η τακτική οφθαλμολογική εξέταση αποτελούν την καλύτερη πρόληψη του γλαυκώματος μιας σοβαρής και σιωπηλής πάθησης που χωρίς θεραπεία μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στη τύφλωση.

Gene therapy saves blind man's sight
27/01/2014
Gene therapy saves blind man's sight

Gene therapy saves blind man's sight

Surgeons in Oxford improve the vision of six patients who would otherwise have become blind using a gene therapy technique.

Free Article
25/12/2012
The efficacy of SLT versus ALT in pseudophakic glaucoma patients

Free Article

This study evaluated and compared the efficacy of selective laser trabeculoplasty (SLT) and argon laser trabeculoplasty (ALT) in terms of intraocular pressure (IOP)-lowering effects in pseudophakic patients at various time points after treatment. The primary aim was to compare the efficacy of SLT an...

Free Article - Journal of Glaucoma
11/12/2012
Correlation Between Macular Thickness and Glaucomatous Visual Fields

Free Article - Journal of Glaucoma

Purpose: The purpose of the study was to establish whether predictable structural relationships exist between macular thickness parameters and anatomically related visual field (VF) defects. Patients and Methods: The optical coherence tomography (OCT) macular scans and automated VFs of 127 eyes ...

Mitigating Iatrogenic OSD in Glaucoma
09/12/2012
Mitigating Iatrogenic OSD in Glaucoma

Mitigating Iatrogenic OSD in Glaucoma

Pharmaceutical therapies can cause or worsen ocular surface disease. Here’s how to minimize the problem.

New Glaucoma Drug Zioptan Wins FDA Approval
22/11/2012
New Glaucoma Drug Zioptan Wins FDA Approval

New Glaucoma Drug Zioptan Wins FDA Approval

The US Food and Drug Administration approved Merck's Zioptan, a once-daily preservative-free opthalmic solution of tafluprost, a prostaglandin analog for lowering high IOP

New Class of Glaucoma Drugs on the Horizon
22/11/2012
New Class of Glaucoma Drugs on the Horizon

New Class of Glaucoma Drugs on the Horizon

A new class of glaucoma drugs, Rho kinase inhibitors, promises to act specifically on the eye’s drainage canals, called the trabecular meshwork, a main outflow and blockage site in glaucoma.

Generic Medications: Are They the Same?
22/11/2012
Generic Medications: Are They the Same?

Generic Medications: Are They the Same?

About two-thirds of all prescriptions filled are generic forms of brand-name drugs. Generic drugs work well for most patients, but there are differences compared to the brand name products.

Risk assessment in glaucoma evolving
13/11/2012
Risk assessment in glaucoma evolving

Risk assessment in glaucoma evolving

In light of the evolving risk profile for glaucoma, how are we to approach risk assessment in glaucoma?

Over-the-Hill and Overtreated
13/11/2012
Over-the-Hill and Overtreated

Over-the-Hill and Overtreated

Despite relatively normal findings, our 70-year-old patient was on multiple glaucoma medications.

Free Smartphone App Helps Patients Manage Eye Medications
29/10/2012
Free Smartphone App Helps Patients Manage Eye Medications

Free Smartphone App Helps Patients Manage Eye Medications

Eye care professionals and their patients now have an easy-to-use tool that resolves the serious issue of patients forgetting to take their eye medications: a smartphone application that reminds patients when and how to take their eye drops.

ARVO: Glaucoma 2012
28/10/2012
ARVO: Glaucoma 2012

ARVO: Glaucoma 2012

New insights on topical therapy, prevention, structure, function and diagnostic technologies highlighted a diverse presentation of topics.
By Robert Cole

East Coast Optometric Glaucoma Symposium 2012
28/10/2012
East Coast Optometric Glaucoma Symposium 2012

East Coast Optometric Glaucoma Symposium 2012

Glaucoma affects more than 2.2million Americans over the age of 40 and can lead to permanent vision loss and blindness if not treated. This course will cover the steps taken in establishing the diagnosis of glaucoma, information from the glaucoma clinical trials, risk assessment for ocular hypertens...

Update on Malignant Glaucoma
28/10/2012
Update on Malignant Glaucoma

Update on Malignant Glaucoma

Treating and managing this complication of ocular surgery.

By Jacob Brubaker, MD, and Steven R. Sarkisian Jr, MD

Changing the Glaucoma Treatment Paradigm
28/10/2012
Changing the Glaucoma Treatment Paradigm

Changing the Glaucoma Treatment Paradigm

By Ike K. Ahmed, MD, Eric D. Donnenfeld, MD, Malik Y. Kahook, MD, L. Jay Katz, MD, Richard A. Lewis, MD, Thomas W. Samuelson

Free Article
22/10/2012
Advances in Glaucoma Treatment and Management: Surgery

Free Article

Ever since the first glaucoma surgery in 1856, the goal has been to decrease intraocular pressure (IOP), the only modifiable risk and prognostic factor for glaucoma. Over the years, reduction of IOP has been achieved by surgical manipulation of the aqueous inflow or outflow pathw...

Address

Mesogion Ave 154
Athens
11527

Opening Hours

Monday 09:00 - 14:00
Tuesday 09:00 - 14:00
Wednesday 09:00 - 14:00
Thursday 09:00 - 14:00
Friday 09:00 - 14:00
Saturday 09:00 - 14:00
Sunday 09:00 - 14:00

Telephone

+30-210-7791808

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when GlaucomaNet - Greek Glaucoma Society posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Nearby clothing stores


Other Sunglasses & Eyewear Stores in Athens

Show All